Wesprzyj Nas!

Możesz pomóc naszej Fundacji poprzez dobrowolne darowizny! Wszystkie datki zostaną przekazane na pokrycie kosztów zajęć i kursów dla dzieci, prowadzonych w Fundacji Wsparcia Rozwoju i Nauki NABU.

Jaką kwotę chcesz przekazać?

$
 
Kto Składa Darowiznę?
Informacje te nie zostaną udostępnione.
Dane osobiste

Dane karty kredytowej
Używamy bezpiecznego połączenia SSL do płatności.
Szczegóły płatności

Terminy
Podsumowanie Darowizny:
Donation Summary
Payment Amount
Giving Frequency
One time
Darowizna ogółem

Suma darowizn: 1$